Lesbestanden ter ondersteuning van cursus

Met de theorie en oefeningen in ons lesmateriaal hopen we een goede basis te geven voor het werken me Microsoft 365 en Adobe. Deze lesstof en oefeningen is samengesteld door Leslokaal 10A en mag niet gedeeld worden en voor cursus, training of andere doeleinden anders dan van Leslokaal 10A gebruikt worden.

Bij een groot deel van onze trainingen zijn extra lesbestanden te downloaden. Deze bestanden worden aangeboden in een .zip bestand. Download het .zipbestand naar je computer. Om op de juiste manier met de bestanden te kunnen werken, is het belangrijk het .zipbestand eerst uit te pakken en met de bestanden uit de uitgepakte map te gaan werken. De bestanden zijn ter ondersteuning van het schriftelijke lesmateriaal welke bij de cursus verkregen is.

Zijn er vragen of aanvullingen, neem dan contact met ons op.


Adobe InDesign basis

Voor deze cursus zijn per hoofdstuk een aantal bestanden beschikbaar. Download het .zip-bestand en pak deze uit om per hoofdstuk met de juiste documenten te kunnen werken.

.zipbestand Adobe InDesign basis downloaden


Microsoft Excel basis

Voor deze cursus zijn 2 bestanden beschikbaar. Vanuit ‘Excel Basis – L10A.xlsx’ kunnen de oefeningen uit het boek gemaakt worden. In Excel ‘Basis – L10A uitwerkingen.xslx’ zijn de werkbladen zichtbaar met het resultaat van de oefeningen. Beide zijn toegevoegd in het .zipbestand.

.zipbestand Excel basis downloaden

Op de website Excel Translator kunnen eenvoudig namen van functies van Nederlands naar Engels en omgekeerd vertaald worden. Met Ctrl F kan ook op de pagina gezocht worden.


Microsoft Excel grafieken, tabellen en databases

Voor deze cursus zijn meerdere bestanden beschikbaar. Bij de hoofdstukken wordt aangegeven welk bestand nodig is voor het volgende van de oefening. In de uitgewerkt versies is het eindresultaat van het hoofdstuk na te kijken. Alle bestanden zijn toegevoegd in het .zipbestand.

.zipbestand Excel GTD downloaden

Op de website Excel Translator kunnen eenvoudig namen van functies van Nederlands naar Engels en omgekeerd vertaald worden. Met Ctrl F kan ook op de pagina gezocht worden.


Timemanagement i.c.m. Outlook

Voor deze cursus zijn geen aanvullende lesbestanden. Alle benodigde informatie vind je in het lesmateriaal van de cursus.