Privacyverklaring (EU)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 3 april 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.leslokaal10a.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: DHL
Land: Nederland
Doel: Verzending
Naam: Antagonist
Land: Nederland
Doel: Hosting website
Naam: Wordpress.org
Land: USA
Doel: Website platform
Naam: Your maling List provider
Land: Belgie
Doel: Versturen nieuwsbrief en bijhouden nieuwsbrief abonnees
Naam: Mollie
Land: Nederland
Doel: Afhandeling online betaling
Naam: Paypal
Land: USA
Doel: Afhandeling betalingen
Naam: Snelstart
Land: Nederland
Doel: Financiële administratie en facturering

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Leslokaal 10A
Spurkstraat 21, 5275 JA, Den Dungen
Nederland
Website: https://www.leslokaal10a.nl
E-mail: info@leslokaal10a.nl
Telefoonnummer: +316242928203

Bijlage

WooCommerce

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken
 • – Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen
 • – Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Opmerking: je kunt je cookiebeleid gedetailleerd beschrijven en hier een link naar dat sectie toevoegen.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • – Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling
 • – Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten
 • – Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen
 • – Om je account voor onze winkel in te stellen
 • – Voldoe aan alle wettelijke verplichtingen die we hebben, zoals het berekenen van belastingen
 • – Om ons winkelaanbod te verbeteren
 • – Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over je op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk vereist deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie bijvoorbeeld XXX jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.

Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot: Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie. Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

Je naam, adres en e-mailgegevens worden bij verzending gedeeld met de pakketdienst DHL. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief worden e-mailgegevens gedeeld met YMLP.  met In deze sectie moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. 

Betalingen

We accepteren betalingen via PayPal en Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal of Mollie. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Raadpleeg het privacybeleid van PayPal of het privacybeleid van Mollie voor meer informatie.

LearnDash LMS

We verzamelen informatie over je tijdens het cursusaankoopproces, evenals informatie met betrekking tot uw cursusvoortgang en quizprestaties.

Wat we verzamelen en opslaan

Wanneer je bij ons koopt, vragen wij je om je e-mailadres en naam op te geven. We gebruiken deze informatie voor doeleinden zoals:

-Stuur u informatie over uw account en bestelling

-Maak uw account voor ons LMS

Als je een gratis account registreert, slaan wij je e-mailadres en naam op. Wij bewaren informatie over u zolang uw account bestaat. We slaan de voortgang van de cursus op, inclusief voltooiingsstatus, quizscores, opdrachten en/of inzendingen van essays (indien van toepassing). We slaan ook opmerkingen over cursussen, lessen, onderwerpen, opdrachten en essays op als je ervoor kiest deze te verlaten.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot: Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en Klantinformatie, zoals je naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie. Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om je te ondersteunen.

Wat we delen met anderen

Je naam, adres en e-mailgegevens worden bij verzending gedeeld met de pakketdienst DHL. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief worden e-mailgegevens gedeeld met YMLP.  met In deze sectie moet je vermelden met wie je gegevens deelt en met welk doel. 

Betalingen

We accepteren betalingen via PayPal en Mollie. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan PayPal of Mollie. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens.

Raadpleeg het privacybeleid van PayPal of het privacybeleid van Mollie voor meer informatie.